Drop Down Menu
16.01.2016 TARİHLİ GENEL KURUL KARARLARI

 

Sayın;

 

Flamingo 7 Tatil Sitesi Temsilciler Kurulunun 16/01/2015 tarihinde yapılan    toplantısında; Gündem gereği görüşülerek alınan kararlar aşağıda belirtilmektedir.

 

1- Sitemiz temsilciler kurulu 16/01/2015 tarihinde saat 11.00 da Yönetim Salonunda yapıldı.

     Yapılan hazurun cetvelinde 13’ü asaleten 5’i vekaleten olmak üzere 18 blok temsilcisinin hazır bulunduğu görüldü.

 

2-Divan Başkanlığına Ahmet Erkal; Katip Üyeliğe Musa Karlıdağ seçildi.

 

3- Saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşımız okundu.

 

4- Divan Heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verildi.

 

5-Yönetim kurulu faaliyet raporu okundu ve hesapları görüşülüp 01/08/2015 – 31/12/2015  tarihlerini  kapsayan Yönetim Kurulu, faaliyet raporu ve hesapları  ibra edildi.

    

  6-Denetleme kurulu raporu okundu 01/08/2015 – 31/12/2015 tarihlerini kapsayan  dönem okunup denetim kurulu ve raporu ibra edildi.

 

7-Hukuk bürosuna imar sorunumuz ile ilgili yetki verilmesi oya sunuldu. Büronun 5.000 TL talebi yüksek bulunup 3.000 TL bedele işi tamamlaması sağlanması şartıyla yetki verilmesi kabul edildi.

 

8- Mevcut 2016 işletme projesi günün gerçeklerine uygun olarak revize edildi.

 

9- Aidat dışı 500 TL ek para toplanması 3’e karşı 15 oyla kabul edilmiştir. Ödemeler 15 Şubat ve 15 Nisan olmak üzere 2 taksitle alınacaktır.

 

10- Toplanan ek ödemenin site bütçesine yük oluşturan işletme borçlarını ödeme ve yettiği ölçüde havuz tadilatında kullanılması, gündemde yer alan diğer tadilat bütçelerinin üyelere yük olacağı düşünülerek söz konusu işlerin gelecek yılın programına alınmasına karar verildi.

 

                   FLAMİNGO 7 TATİL SİTESİ YÖNETİM KURULU

 

MUSA KARLIDAĞ       ZÜMRÜT COŞKUN            HANDAN ÖZKUL   -